Kreds 7

Link til kreds 7´s hjemmeside: http://www.jagtkreds7.dk/

Uddrag af vedtægterne for Danmarks Jægerforbund: Kapitel 5 Kredse (20160125)